Grekiska är Europas äldsta litteraturspråk och har starkt påverkat andra europeiska språk. Denna grundkurs ger deltagarna förmåga att tolka enkla grekiska texter av olika slag med hjälp av kunskaper om grekiskt ordförråd och grekisk grammatik. Den ger också kunskap om grekisk historia och om arkeologiskt intressanta platser, t.ex. Aten, Delfi och Olympia.

 

 

Kursen är främst tänkt

för dem som önskar bedriva sina studier på egen hand. Den kan självfallet även användas vid studier i grupp. Deltagare och lärare får fritt göra utskrifter av kursen eller ladda ner den från Internet, förutsatt att materialet inte används kommersiellt. Denna kurs avses motsvara 

 gymnasieskolans  kurs

 Klassisk  grekiska –  språk   och  kultur 1.

 

 

 

 

 

 Körsvennen i brons från ca 450 f.Kr., med ögonen av  glas och stenar, hårbandet silver­smyckat och läpparna  ursprungligen av rödfärgad koppar. Funnen i Delfi.

 

Välkommen!     Börja gärna med att klicka på Råd för studiet i vänstermenyn!