STEG 2

 

 a  Geometrisk och arkaisk tid.

       Presens medium-passivum. Imperfekt

 b  Den klassiska tiden.      

      Tematisk aorist.  Μέγας. Πολύς

 c  Grekisk tempelarkitektur.  3:e dekl. Presens particip.

       Particip för tematisk aorist. Några prepositioner     

 d  Den trånga porten

       Strider mellan perser och greker 490-480 f.Kr.    

 e  Odysseus hemfärd från Troja.

 f   Ur Odysséen: Odysseus och Nausikaas möte på stranden

   Facit till Steg 2