STEG 3

 

 a  Avljud. Delfi, Apollons hemvist.

       Futurum och dess infinitiv och particip

 b Sigmatisk aorist  samt dess infinitiv och particip.

       Demonstrativa pronomen. Participen som satsförkortning

 c  Kontraktion hos vissa verb.

       Den hellenistiska tiden. Frågepronomen τίς. τί

 d  3:e deklinationens stammar på -σ.

        Alexander den store i öknen

 e  Sokratesgestalten

    Facit till Steg 3