STEG 4

 

 a  Räkneord.  Xenofons Anabasis.

      Gustaf Fröding: Ur Anabasis      

 b  Komparation av adjektiv och adverb. Infinitivens funktioner.

      3:e deklinationens stammar på ι och υ (typ πόλις )

 c  Lejonet och räven. De två säckarna. Genitivus absolutus.

      3:e deklinationens stammar på diftong (typ βασιλεύς )

 d  Rotaorist. Kilo/mille. Hekto/centum

      Tre vetenskapsmän vid biblioteket i Alexandria

 e  Herodotos: Kroisos och Solon – vad är lycka?

 f  Tukydides: Perikles tal över de stupade atenarna

   Facit till Steg 4