STEG 5

 

 a  Hjalmar Gullberg: Vid Kap Sunion. Medium och passivum.

      Aorist i passivum och dess infinitiv. Aorist particip i passivum.

      Futurum i passivum. Räven och druvorna   

 b  Perfekt och dess infinitiv och particip. Pluskvamperfekt.

      Temaformer. Konjunktiv. Optativ. Översättning av aorist

 c  Presens, imperfekt och futurum av fyra  μι-verb.

     κ-aoristerför tre μι-verb. Hunden och köttstycket.

     Den barmhärtige samariten. En sådan seger till . . .

 d  Sofokles Antigone

 e  Det grekiska dramat

   Facit till Steg 5